Провежда се доброволно клинично изпитване за COVID-19

В България се провежда доброволно клинично изпитване за COVID-19 за наскоро диагностицирани пациенти с повишен риск от влошаване на симптомите.